Visserij Investeringsfonds Nederland
Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
088 253 9255
info@visserijfonds.nl

Waarom en voor wie?

Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) financierde tot 31 oktober 2016  projecten die bijdragen aan een duurzame(re) visserijsector in Nederland. Elke vorm van visserij kwam hiervoor in de basis in aanmerking. Wel stelde het Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds een aantal duidelijke kaders en voorwaarden.

Welke projecten komen in aanmerking voor een financiering?
Het Operationeel Programma Europees Visserijfonds 2007-2013 heeft de kaders bepaald waarbinnen projecten in aanmerking komen voor een financiering vanuit het VIN. In de bijlage vindt u de specifieke voorwaarden waaraan een project diende te voldoen. De einddatum voor inschrijving voor financiering vanuit het VIN was 31 oktober 2016.

Meer informatie?
Hebt u vragen over het Visserij Investeringsfonds Nederland of de gefinancierde projecten? Neem dan contact op met de projectleider Willem Meijers op (06) 51 976 830 of stuur een e-mail naar info@visserijfonds.nl.