Visserij Investeringsfonds Nederland
Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
088 253 9255
info@visserijfonds.nl

Over het Visserij Investeringsfonds Nederland

Het Visserij Investeringsfonds is een ontwikkelfonds met een beperkte looptijd (tot 31 oktober 2016). 

De oprichting is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Visserijfonds. Het fondsmanagement is ondergebracht bij Nationaal Groenfonds.

Looptijd van het fonds
Het VIN heeft financieringen verstrekt. De einddatum van het VIN was 31 oktober 2016. Uiterlijk in 2021 dient alle financiering te zijn terugbetaald en zal het fonds beëindigd worden.

Fondsmanagement door Nationaal Groenfonds
Het VIN wordt beheerd door de Stichting VIN, die het dagelijkse fondsmanagement heeft ondergebracht bij Nationaal Groenfonds, een ervaren en onafhankelijke financier voor de groene leefomgeving en duurzaamheid. Zowel het Visserij Investeringsfonds als ook de beherende stichting houden kantoor in Amersfoort.

Meer informatie?
Hebt u vragen over het Visserij Investeringsfonds Nederland of de gefinancierde projecten? Neem dan contact op met de projectleider Willem Meijers op (06) 51 976 830 of stuur een e-mail naar info@visserijfonds.nl.