Visserij Investeringsfonds Nederland
Utrechtseweg 12, 3811 NB Amersfoort
088 253 9255
info@visserijfonds.nl

Kenmerken, voorwaarden en procedure

Het Visserij Investeringsfonds Nederland (VIN) verstrekte marktconforme financieringen tot een bedrag van maximaal 300.000 euro. Projecten moeten voldoen aan een verschillende voorwaarden. De einddatum voor inschrijving voor financiering vanuit het VIN was 31 oktober 2016.

Voorwaarden
Alleen projecten die passen binnen de voorwaarden van het Operationeel Programma van het Europees Visserijfonds kwamen in aanmerking voor een financiering vanuit het VIN. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Belangrijk om te weten:

  • Het project waarvoor een financiering is aangevraagd mag op geen enkele andere wijze financiële steun ontvangen vanuit de Europese Unie. Een uitzondering geldt voor projecten waarvoor eerder steun vanuit het Europees Visserijfonds is verleend en waarbij de aan te vragen financiering is bedoeld om de overschrijding van de begrote projectkosten te financieren. RVO.nl moet uw wijzigingsvoorstel voor het project hebben goedgekeurd.
  • Het project waarvoor u een financiering heeft aangevraagd mag geen verhoging van de visserijinspanning opleveren. De visserijinspanning is hierbij gedefinieerd als vangstcapaciteit maal het aantal vaardagen.
  • VIN heeft de aanvragen gescreend op volledigheid en compleetheid. Hierna is deze doorgestuurd naar RVO.nl die de aanvraag heeft getoetst op EU-conformiteit. Naast de toetsing op EU-conformiteit door RVO.nl beoordeelt VIN de projecten op bedrijfseconomische haalbaarheid en realiseerbaarheid. Pas na een positief advies van RVO.nl en een positieve bedrijfseconomische beoordeling heeft VIN een offerte uitgebracht.

Financiering aanvragen?
De einddatum voor inschrijving voor financiering vanuit het VIN was 31 oktober 2016. Het is daarom niet meer mogelijk om een financiering bij het VIN aan te vragen. Heeft u duurzame plannen voor de visserij en daarvoor financiering nodig? Dan kunt u contact opnemen met het Nationaal Groenfonds om de mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie?
Hebt u vragen over het Visserij Investeringsfonds Nederland of de gefinancierde projecten? Neem dan contact op met de projectleider Willem Meijers op (06) 51 976 830 of stuur een e-mail naar info@visserijfonds.nl.

Incassoschema
Heeft u een financiering vanuit het VIN? Hieronder vindt u het incassoschema met de data waarop wij dit jaar uw maandbedrag zullen incasseren.

 

Maandbedrag januari: 30 januari 2018
Maandbedrag februari: 27 februari 2018
Maandbedrag maart: 28 maart 2018
Maandbedrag april: 27 april 2018
Maandbedrag mei: 30 mei 2018
Maandbedrag juni: 28 juni 2018
Maandbedrag juli: 30 juli 2018
Maandbedrag augustus: 30 augustus 2018
Maandbedrag september: 27 september 2018
Maandbedrag oktober: 30 oktober 2018
Maandbedrag november: 29 november 2018
Maandbedrag december: 27 december 2018